Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ορισμός του κόμματος


Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι


Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Θεωρείται ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα ενώ το έργο του συγκροτείται από πολλά διαφορετικά είδη όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, κείμενα πολιτικού περιεχομένου, μεταφράσεις και χρονογραφήματα.Αναδημοσίευση από το  : 

http://kalidoskopion.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html

σημείωση του bilsot
πρόκειται για επίκαιρη ανάρτηση στα πλαίσια της απαγγελίας στίχων και αποσπασμάτων φιλολογικού περιεχομένου από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι δεν ξέρουν και πολύ καλά την ελληνική λογοτεχνία ..... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: