Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Προτάσεις για λύσεις Ελληνικού τύπου...........
Η Ελλάδα πρέπει αμεσότατα να καταγγείλει τα διαδραματιζό­μενα και να στηριχθεί στις δυνάμεις της, με την άντληση κεφαλαίων μέσω εντόκων δανεισμών από το εσωτερικό, την καθολική κινητοποίηση της ομογένειας και του παγκοσμίου ναυτιλιακού κόσμου, της εκστρατείας για κατανάλωση εσωτε­ρικών προϊόντων (κυρίως αγροτικών), την εξεύρεση νέων του­ριστικών αγορών, την κάθετη μείωση γραφειοκρατίας και φο­ρολογίας για την εισροή επενδύσεων, την παραδειγματική τι­μωρία για τις περιπτώσεις διασπάθισης δημόσιου χρήματος και την ουσιαστική επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Αρχές Ασφαλείας για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.
Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθούν ισχυρότατα κίνητρα για την επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα, των Ελλήνων του εξωτερι­κού αι να εκκινηθούν οι οποιεσδήποτε διαδικασίες χρειάζο­νται για να υπάρξει τομέας έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα.
Τέλος, πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα παροχής ιθαγε­νειών με πλημμελή κριτήρια, γιατί η χώρα θα αποτελέσει μα­γνήτη εκατομμυρίων Μουσουλμάνων που προωθούνται συ­στηματικά (και με την αρωγή των τουρκικών Υπηρεσιών) και αποτελούν δυναμίτη για την κοινωνική ειρήνη και τη μακρο­πρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω έπρε­πε να είχαν γίνει «χτες«, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, αν υπάρξει απόλυτος συντονισμός και αποφασιστικότητα.
Ειδάλλως, τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα και η χώρα κινδυνεύει να είναι μία από τις μεγάλες χαμένες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία εν πολλοίς δημιούργησε ευκαιρίες για εκείνους που διακαώς επιθυμούν την αντικατάσταση των εθνών-κρατών από μια υπερκυβέρνηση χρηματοοικονομικών ομίλων και τη μετάβαση της Ανθρω­πότητας σε ένα καθεστώς νέο-φεουδαρχίας.
Σε αυτή, λοιπόν, την ιστορική καμπή, η Ελλάδα ουσιαστικά αποτελεί το πειραματόζωο όπου θα εφαρμοστούν ποικίλες πειραματικές μέθοδοι. Ποτέ δεν είναι αργά για την αποφυγή του μοιραίου...
..........

 από άρθρο του Ιωάννη Μιχαλέτου *

στο περιοδικό HELLENIC NEXUS 

τεύχος 40 Απριλίου 2010

*  Ο Ιωάννης  Μιχαλέτος έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι αναλυτής και επικεφαλής του γραφείου ΝΑ> Ευρώπης για το Διεθνές Δίκτυο Ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: