Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010


«Δεν πιστεύω ότι τα μίντια και το Διαδίκτυο λένε ψέματα - λένε ημι-ψέματα ή ημι-αλήθειες. Φωτίζουν την πλευρά που θέλουν, που τους συμφέρει. 

Άρα, λοιπόν, ο επεξεργαστής σου, δηλαδή το μυαλό σου, η κουλτούρα σου κτλ. είναι αυτά που θα ξεχω­ρίσουν τι είναι σκάρτο, τι είναι υπερπληροφόρηση ή παραπλη­ροφόρηση.

Και δεν εννοώ μόνο μια ευφυΐα της γνώσης, αλλά μια ευφυΐα της ψυχής και των σχέσεων, μια συναισθηματική ευφυΐα. 

Οποιαδήποτε μοναδική και αποκλειστική πηγή πληρο­φόρησης, συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας, σε οδηγεί σε λαθεμένους δρόμους.  

Θα πρέπει να διασταυρώνεις, θα πρέπει να ερευνάς, να έχεις κριτικό και δημιουργικό πνεύμα. 

Αυτό δεν είναι δυνατόν, αν μιλάμε για έναν πολίτη παθητικό που κάθεται και αποχαυνώνεται, και ό,τι του λένε το μασάει...»

πηγή

από τη συνέντευξη του δρ.  ΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΟΥΣΗ

στη ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ

στο περιοδικό  HELLENIC NEXUS τεύχος 39  μήνας Μάρτιος 2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: