Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

πώς "σώζουμε" τις τράπεζες και όχι την Ελλάδα και τους Έλληνες !!!!

(........)
Η τρίτη έρευνα αφορούσε στη μηνυτήρια αναφορά των κυρίων Τόμπρα και Νούλα, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι που υπέβαλαν σχετι­κή αναφορά για το ρόλο της ΤτΕ στη διευκόλυν­ση των κερδοσκόπων με τα ελληνικά ομόλογα, αλλά και στην απάτη με τα CDS.
Όπως ανέφε­ραν μεταξύ άλλων, το σύνολο του ελληνικού χρέους, ήτοι 400 δισ. περίπου, ασφαλίστηκε με CDS κατά την περίοδο 2009-2011, σε μια μέση αξία national value ίση με 15% = 60 δισ. Τα 60 δισ. όμως δεν καταβλήθηκαν ΠΟΤΕ τοις μετρητοίς. Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε μόχλευση, με καταβολή μετρητών χρημάτων σε ποσοστό 10% του national value. Έτσι, αντί 60 δισ. καταβλή­θηκαν πραγματικά 6 δισ., ενώ τα υπόλοιπα 54 δισ. συμψηφίζονται κατά τις λήξεις με τις πλη­ρωμές, σε περίπτωση επέλευσης default.
Άρα οι τράπεζες και οι φορείς που ασφάλι­σαν ή ασφαλίστηκαν επί του δημοσίου χρέους της Ελλάδας επένδυσαν σε πραγματικά χρήμα­τα μόλις 6 δισ.! Επομένως το πρόβλημα των 400 δισ. τακτοποιήθηκε λογιστικά με μόλις 6 δισ. και κλασματικά αποθέματα 60 δισ. καλύφθη­καν με μόλις 6 δισ.
Άρα, η ελληνική κρίση χρέ­ους λειτούργησε ευεργετικά στους ισολογι­σμούς των τραπεζών που είχαν επενδύσει στην ελληνική χρεοκοπία. Και γιατί καλύφθηκαν λο­γιστικά με μόλις 6 δισ. έναντι κινδύνου 400 δισ. και γιατί δημιούργησαν κλασματικά αποθέματα 60 δισ. με μόλις 6 δισ., αλλά και γιατί έγραψαν τεράστια κέρδη από το trading των CDS, ιδιαί­τερα στην περίπτωση που τα αγόραζαν και τα πουλούσαν γυμνά, δηλαδή χωρίς κανένα κίν­δυνο να καλύψουν.
(……….)

Πηγή : το άρθρο «Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΦΩΤΙΑ»
                                    (απόσπασμα) Π. Τζένος.
                                    Στο crash τεύχος 10, Ιανουάριος 2012
Του Γιώργου Τράγκα

φωτό : ομοίως σελ. 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια: