Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Η Ιστορία διδάσκει....

.....ουδείς πραιτωριανός διεσώθει μετά την πτώση 
(συνήθως ανώμαλη) του αυτοκράτορα !
φωτό της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΡΑΓΚΑ από το Σκεφτόμαστε Ελληνικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: